จัดงานขันโตกปลอดเหล้า มหกรรมอาหารเมืองปาย อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์


เทศบาลตำบลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงานขันโตกปลอดเหล้า มหกรรมอาหารเมืองปาย อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์


จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงานขันโตกปลอดเหล้า มหกรรมอาหารเมืองปาย อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์

เทศบาลตำบลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงานขันโตกปลอดเหล้า มหกรรมอาหารเมืองปาย อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 3 เพื่อป้องกันปัญหาและลดผลกระทบที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันที่ 22 เมษายน 2554 ตั้งแต่เวลา 19.00น.เป็นต้นไป ณ บริเวณสนามหน้าโรงพยาบาลปาย ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยในงานผู้ประกอบการร้านอาหารแต่ละร้าน จะนำเสนอเมนูอาหารที่สะอาด อร่อย และจำหน่ายในราคาถูก

ซึ่งกิจกรรมในงานจะไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเกี่ยวข้อง เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม สร้างสรรค์สังคมและเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้กับเด็กและเยาวชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอปายอีกด้วย

--------------------------------------------------------------------------------

  ข่าวโดย : เจตน์ เลิศจรูญวิทย์ ทีมข่าว สวท.แม่ฮ่องสอน
  หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน

กิจกรรมโครงการจัดงานเฉลิมฉลอง 100 ปี อำเภอปาย 2554


ภาพจาก igetweb


กิจกรรมโครงการจัดงานเฉลิมฉลอง 100 ปี อำเภอปาย พ.ศ. 2554
อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1 จำลองบ้านชนเผ่าและแสดงวิถีชีวิตของแต่ละเผ่า
2 จัดงานตลาดย้อนยุค ? ถนนสายวัฒนธรรม ?
3 จัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการ ? ปาย 100 ปี หยุดตั้งหลัก...เหลียวหลัง มองหน้า สู่การก้าวเดินที่มั่นคง ?
4 จัดพิธีทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2554
5 จัดการแสดง ดนตรีพื้นเมืองของชนเผ่า

ผู้ประสานงานโครงการ
นายประทีป พันธ์เสนา ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
หมายเลขโทรศัพท์ 081-1673709

กำหนดการพิธีเปิดงานเฉลิมฉลอง 100 ปี อำเภอปาย พ.ศ. 2554
ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2553 - 1 มกราคม 2554
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปาย
*********************
วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2553
ภาคเช้า
เวลา 08.30 น. - แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปาย
เวลา 09.09 น. - เริ่มพิธีทางศาสนา ทำบุญสืบชะตาเมืองปาย พระสงฆ์สวดรับมงคลคาถา
เวลา 11.00 น. - ถวายภัตราหารเพล พระสงฆ์อนุโมทนา เสร็จพิธี

ภาคค่ำ
เวลา 18.30 น - ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แขกผู้มีเกียรติ
กลุ่มพลังมวลชน ประชาชนทั่วไป พร้อมกัน ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปาย
เวลา 18.45 น. - ประธานในพิธีเดินทางมาถึง เวทีกลาง ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปาย
เวลา 19.00 น. - ชุดการแสดง เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ?ภูมิพลมหาราช?
จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
เวลา 19.30 น. - พิธีเปิดงานเฉลิมฉลอง 100 ปี อำเภอปาย พ.ศ. 2554
- นายอำเภอปาย กล่าวรายงาน
- ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน
- ปล่อยโคมลอย 101 ลูก
- ชุดการแสดง ?เมืองปาย หลายชนเผ่า ? จากโรงเรียนปายวิทยาคาร
- การแสดงชนเผ่าลีซู ( เต้นจะคึ ) ไม่เกิน 15 นาที
- การแสดงชนเผ่าจีนยูนนาน ( ชุดแสดงลีลาประกอบเพลง 2 ชุด) ไม่เกิน 15 นาที
- การแสดงชนเผ่าไทยใหญ่ ( ฟ้อนไต) ไม่เกิน 15 นาที
- การแสดงชนเผ่าม้ง (เป่าแคนม้ง,ชุดแสดงลีลาประกอบเพลง 1 ชุด)ไม่เกิน 15 นาที
- การแสดงชนเผ่าไทยใหญ่ ( ก้านก, ก้าโต, ก้าแลว, ก้าลาย )ไม่เกิน 15 นาที
- การแสดงชนเผ่ากะเหรี่ยง ( ชุดการแสดงลีลาประกอบเพลง 2 ชุด )ไม่เกิน 15 นาที
- วงดนตรีชนเผ่ากะเหรี่ยง ( อำเภอกัลยาณิวัฒนา )
- การแสดงชนเผ่าลาหู่ ( เต้นจะคึ ) ไม่เกิน 15 นาที

วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2554
เวลา 00.01 น. - กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ (Count Down) ปี 2554
- การแสดงแสง สี เสียง จุดพลุ ปล่อยโคมลอย
เวลา 06.30 น. - ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอปาย

ที่มา : การท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน
อำเภอปายร่วมกับเทศบาลตำบลปาย กำหนดจัดงานประเพณีกาดหลู่เมืองปาย ประจำปี 2553


อำเภอปายร่วมกับเทศบาลตำบลปาย กำหนดจัดงานประเพณีกาดหลู่เมืองปาย ประจำปี 2553 ระหว่าง วันที่ 20-21 ตุลาคม นี้ ณ บริเวณ ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอปายไปจนถึง บริเวณสนามเทศบาลตำบลปาย โดยมีกิจกรรมอย่างหลากหลาย


นาย สมพร ชวฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปาย กล่าวว่า งานประเพณีกาดหลู่เมืองปายในปีนี้ กำหนดจัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 20-21 ตุลาคม 2553 โดยเน้นการจัดกิจกรรมการขายของแบบกาดหลู่โบราณทั้งหมด ทั้งคนขายของและสินค้าอาหารที่นำมาขายด้วย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น และเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของอำเภอปายเอาใว้ให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวได้สัมผัสถึงเอกลักษณ์ และวิถีของคนอำเภอปายด้วย

โดยในงานกาดหลู่ปีนี้ ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ ถนนกาดหลู่ (บริเวณหน้าเทศบาล) ขายอาหารและของแบบกาดหลุ่โบราณ ของคนไต (ไทยใหญ่) รวมถึงสินค้า OTOP จากชุมชนต่างๆ กิจกรรมบนเวทีกลาง การแสดงฟ้อนรำ จากนักเรียน โรงเรียนต่างๆ การประกวดจองพารา การประกวดชุดไต ดนตรีลูกทุ่งวัฒนธรรม โดยวงดนตรีชื่อดัง จาก อ๊อด คารามาย พร้อมด้วยคณะแดนเซอร์ชุดใหญ่ การแข่งขันกีฬา และการออกร้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ องค์การต่างๆ ในอำเภอปาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวทีเล็ก จัดที่บริเวณช่วงกลาง ถนนราษฏร์ดำรง ถึง บริเวณหน้าอำเภอ เริ่มกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 19.00-23.00 น.

ประกอบด้วย การแสดงดนตรีพื้นเมือง สะล้อซอซึง โดยกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ การแสดงเฮดกวาม โดย นักแสดงดนตรีพื้นบ้าน(ไทยใหญ่) การแสดงลิเกไทยใหญ่(จ๊าดไต) จัดที่บริเวณ หัวมุมแยกเทศบาลฯ เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 19.00 เป็นต้นไป โดย คณะจ๊าดไต ในพื้นที่

สำหรับ กิจกรรมกาดวัฒนธรรม(กาดหลู่โบราณ) จัดที่บริเวณถนนราษฏร์ดำรง เริ่มตั้งแต่แยกอัมพิกา ไปจนถึงบริเวณหน้าอำเภอ เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป โดยมีพ่อค้า – แม่ค้า ในพื้นที่อำเภอปาย มาตั้งร้านขายสินค้า ขนม- อาหารทั้งแบบโบราณและร่วมสมัย เน้นที่เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของงาน

--------------------------------------------------------------------------------

  ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
  หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
  http://region3.prd.go.th
  http://www.maehongson-club.com